nl fr

wildfarming

wanderlust

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Wij zijn: Le Monde Des Mille Couleurs
Adres: Zweerdstraat 6, 8900 Dikkebus
E-mailadres: hello@millecouleurs.be
Telefoonnummer: +32 472 96 35 68
Ondernemingsnummer: BE0647 728 980
Bankrekeningnummer: BE88 7360 6844 0941

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen met Bancontact, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, ING Home’Pay, Visa en Mastercard. Om een product aan te kopen, kies je eerst je afhaalpunt. Daarna voeg je het product toe aan je winkelmandje en krijg je een overzicht. Nadien geef je je contactgegevens in. In de laatste stap aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “BETALEN”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 De prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld voor de definitieve validatie van de bestelbon. Mille Couleurs kan te allen tijde zijn prijzen herzien. Behoudens anderssluidende bepalingen, hebben prijswijzigingen-herzieningen geen invloed op lopende presentaties en/of bestelbons.

Artikel 5 Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de MOLLIE betaalmodules op onze website aanvaarden. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 6 Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 7 Levering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling geselecteerde afhaalpunt en bijhorende datum van het respectievelijke ophaalpunt. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd onze intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mailadres: hello@millecouleurs.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 11 Privacy

Door een bestelling te plaatsen op deze website worden persoonsgegevens opgeslaan. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te verwerken. We krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou wanneer je ze in de afrekeningspagina invult. U kan op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen via e-mail.

Artikel 12 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld de inhoud van je winkelmandje worden onthouden. Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies.

Artikel 13 Mailchimp

Le Monde Des Mille Couleurs gebruikt Mailchimp voor het verzenden van hun nieuwsbrief. Na uw expliciete toestemming delen we uw e-mail adres met mailchimp. U kan u op elk moment uitschrijven door de link onderaan de mails te volgen. Op dat moment zullen uw gegevens verwijderd worden.